องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567


วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2566

   นายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี มอบหมายเจ้าหน้าที่กองคลัง ออกสำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี #กองคลัง งานเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

2023-11-29
2023-11-14
2023-11-13
2023-11-10
2023-11-09
2023-11-08
2023-11-07
2023-11-06
2023-11-06
2023-11-06