พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 4 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
อบต.ย่านรี นำโดย นายปกรณ์ สมบัติมาก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี. เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ หอประชุมอำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายน 2562 ถึงวันที่ 5 มิถุนายน 2562


   
   
   
 
โครงการ“จิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมวัดบ้านไผ่รส” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2562


   
   
   
 
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี (จังหวัดเคลื่อนที่)เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ โรงเรียนบ้านเขาด้วน ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 23 เมษายน 2562


   
   
   
 
โครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 13 เมษายน 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 13 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 13 เมษายน 2562


   
   
   
 
วันที่ 6 เมษายน 2562 ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ อบต.ย่านรี เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรี
ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 6 เมษายน 2562


   
   
   
 
2 เมษายน 2562 อบต.ย่านรี เข้าร่วมกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 (หน้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี)
ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 2 เมษายน 2562


   
   
   
 
18 มีนาคม 2562. อบต.ย่านรี ร่วมพิธีถวายพระราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในโอกาส
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2562 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2562


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย ตำบลย่านรี ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านซ่ง ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี
ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 16 มีนาคม 2562


   
   
   
 
วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ให้กับผู้แทนครัวเรือนในตำบลย่านรี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 8
ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2562


   
   
   
 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 13.00-16.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ให้กับผู้แทนครัวเรือนในตำบลย่านรี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 10
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562


   
   
   
 
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ให้กับผู้แทนครัวเรือนในตำบลย่านรี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 9
ตั้งแต่วันที่ 8 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562


   
   
   
 
วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ให้กับผู้แทนครัวเรือนในตำบลย่านรี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 7
ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2562


   
   
   
 
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2562 เวลา 09.00-12.00 น.องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้วิธีการคัดแยกขยะ และการบริหารจัดการขยะ ขยะอินทรีย์ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิล และขยะอันตรายชุมชน ให้กับผู้แทนครัวเรือนในตำบลย่านรี ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 4
ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม 2562 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2562


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย