พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2562
ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี2562
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 17 ธันวาคม 2561


   
   
   
 
โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


   
   
   
 
วันปิยะมหาราช 2561
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2561


   
   
   
 
ภาพปล่อยปลา61
ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 20 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ภาพปลูกป่า2561
ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 19 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ภาพโครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษ์แผ่นดี 2561
ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฏาคม 2561 ถึงวันที่ 18 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ภาพแข่งขันฟุตบอล61
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ภาพเปิดการแข่งขันกีฬา61
ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 29 กรกฏาคม 2561


   
   
   
 
ภาพแข่งขันกีฬาเปตอง61
ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2561


   
   
   
 
ออกหน่วยเคลื่อนที่รับยื่นภาษี2561
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า