หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
ส่วนการคลัง
ส่วนโยธา
ส่วนการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
Precio Levitra 20 Mg Farmacia RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Acheter Baclofene En France
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Viagra Price List India 253 RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Viagras Cialis RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Buy Doxycycline Without Perscription RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Zithromax Pneumonia Treatment RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Buy Tetracycline RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Dutasteride 0.5mg RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
Buying Cialis On Line Safe Website RonInhemo
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2559 ในวันที่ 8 กันยายน 2559 ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกหนองข่า หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
ตั้งแต่วันที่ 8 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 13 กันยายน 2559


   
   
   
 
โครงการอบรมเด็กและเยาวชนภายในตำบลย่านรี ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 ณ ศักดิ์สุภา รีสอร์ท ตำบลสะพานหิน อำเภอนาดี จังหวัดปราจีบุรี
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 6 กันยายน 2559


   
   
   
 
บริษัท อินทีฤทธิ์ เดคอเรชั่น จำกัด ได้ทำการมอบบ้านตามโครงการ ยิ้ม ฝัน ปัน สุข ประจำปี 2559 เพื่อช่วยเหลือปลูกสร้างที่อยู่อาศัย ให้แก่เด็กหญิงมาลัยทิพย์ อุ่นสอน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/1 โรงเรียนกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุร
ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ
ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
7 สิงหาคม 2559 อย่าลืมไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติกัน นะคะ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย