เฟสบุ๊คอบต.ย่านรี

หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
อำนาจหน้าที่
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี
แผนที่ตั้งอบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ไวรัสโคโรนา2019(COVID-19)
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

การดำเนินการเพื่อจัดการ
      ความเสี่ยงการทุจริต

นโยบายการบริหาร
      ทรัพยากรบุคคล

มาตราการส่งเสริมคุณธรรม
      และความโปร่งใส

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
E-service
ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์
ศูนย์ร้องเรียนการทุจริต
สายตรงนายก
พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
แบบวัดความพึงพอใจ
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 16 เมษายน 2564


   
   
   
 
โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ
ตั้งแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
มอบถุงยังชีพแก่ประชาชนตำบลย่านรีที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
พิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564


   
   
   
 
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 13 ตุลาคม 2563
ตั้งแต่วันที่ 0 543 ถึงวันที่ 0 543


   
   
   
 
ประกาศ งดการดำเนินงานโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2564
ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ตั้งแต่วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 7 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรมควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก
ตั้งแต่วันที่ 16 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 16 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ประจำปี 2563 วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2563


   
   
   
 
ร่วมถวายเทียนพรรษาเเด่วัดภายในตำบลย่านรี ตามโครงการประเพณีวันเข้าพรรษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฏาคม 2563 ถึงวันที่ 5 กรกฏาคม 2563


   
   
   
 
โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2563
ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 29 มีนาคม 2563


   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย