หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ  
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานควบคุมบังคับบานประตูบางปะกงประจำปี พ.ศ.2561/2562  
การดำเนินงานควบคุมบังคับบานประตูบางปะกงประจำปี พ.ศ.2561/2562


 
   
   
   
 
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561


 
   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี2562  
ป้าย


 
   
   
   
 
รณรงค์ดำเนินการ การจัดการกำจัดขยะเปียก  
รณรงค์ดำเนินการ การจัดการกำจัดขยะเปียก


 
   
   
   
 
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"ระยะที่ ๒  
โครงการ "มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก"ระยะที่ ๒


 
   
   
   
 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ  
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการธงฟ้าประชารัฐ


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้วยหัวใจ"  
เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี จึงได้กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมจิตอาสา "เราทำดีด้


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี  
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2561 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และตักบาตรพระสงฆ์ในวันเสาร์ที่ 13 ตุลาคม 2561 ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี และขอเชิญชวนประชาชนสวมเสื้อสีเหลืองอย่างพร


 
   
   
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการพัฒนาถนนสายาตรอกปลาไหล - เขากระแต (จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี) ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บขยะ ตัด


 
   
   
   
 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 1 ตำแหน่ง


 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561  
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี


 
   
   
   
 
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับยื่นภาษี พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564  
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับภาษี61


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย