พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  
คำสั่ง


 
   
   
   
 
ประกาศแต่งตั้งเจ้าพนักงานสำรวจภาษีสิ่งปลูกสร้าง  
ประกาศ


 
   
   
   
 
ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
ผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผุ้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยรวมอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 93.60


 
   
   
   
 
แปลงผักสวนครัว อบต.ย่านรี  
เพื่อส่งเสริมการผลิต การบริโภคและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ประชาสัมพันธ์การบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม


 
   
   
   
 
ประกาศกำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี  
กำหนดการประชุมประชาคมระดับตำบล


 
   
   
   
 
ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วนตำบลย่านรี  
ช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริการส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
งานสงกรานต์  
ขอเชิญร่วมงานประเพณีสงกรานต์


 
   
   
   
 
"ขยะ" แยกก่อนทิ้ง  
"ขยะ" จะเพิ่มมูลค่าหากคุณสละเวลา "แยกก่อนทิ้ง"


 
   
   
   
 
เลือกตั้งเป็นหน้าที่ เลือกคนดีเข้าสภา วันอาทิตย์ที่24 มีนาคม 2562 ไปใช้สิทธิเลือกตั้งส.ส (ปฎิทินการเลือกตั้ง ส.ส)  
การเลือกตั้งส.ส ในวันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.


 
   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี2562  
ป้าย


 
   
   
   
 
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ  
ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานควบคุมบังคับบานประตูบางปะกงประจำปี พ.ศ.2561/2562  
การดำเนินงานควบคุมบังคับบานประตูบางปะกงประจำปี พ.ศ.2561/2562


 
   
   
   
 
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย  
การออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2561


 
   
   
ถัดไป >> หน้าสุดท้าย