หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
   
 
7 สิงหาคม 2559 อย่าลืมไปใช้สิทธิออกเสียงประชามติกัน นะคะ
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 10 สิงหาคม 2559


   
   
   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ร่วมกิจกรรม ปั่นสี่มุมเมืองตะลุยเหมืองทองกบินทร์บุรี 22 พฤษภาคม 2559
ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม 2559 ถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2559


   
   
   
 
ประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2558 ณ วัดสิขวัฒนาราม (วัดบ้านซ่ง) หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี
ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


   
   
   
 
ร่วมมอบบ้านผู้ไม่มีที่อยู่อาศัยต้องขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ สนับสนุนงบประมาณ บริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) และขอบคุณ ผู้บัญาชาการมณฑลทหารบกที่ 12 ที่สนับสนุนกำลังพลในการก่อสร้าง
ตั้งแต่วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558


   
   
   
 
โครงการเปิดทองหลังพระท่องเที่ยวสืบสานโครงการพระราชดำริ
ตั้งแต่วันที่ 11 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 16 ธันวาคม 2557


   
   
   
 
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น การทำไม้กวาดดอกหญ้า
ตั้งแต่วันที่ 23 กันยายน 2556 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2556


   
   
   
 
วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2558
ตั้งแต่วันที่ 23 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2558


   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า