พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ.2562หน้าแรก
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ /พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
ประเพณีวัฒนธรรม
สถานที่สำคัญ
ที่ทำการ อบต.ย่านรี

โครงสร้างอบต.ย่านรี
คณะผู้บริหาร อบต.ย่านรี
สมาชิกสภา อบต.ย่านรี
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาฯ

กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน
อาสาสมัคร อสม.
อาสาสมัคร อปพร.
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
สภาวัฒนธรรม
สภาเด็กและเยาวชน.

การแถลงนโยบายต่อสภา
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ข้อบัญญัติตำบลย่านรี
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัฒนาตำบล
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนป้องกันและ
     บรรเทาสาธารณภัย

แผนปฏิบัติการป้องกันและ
      ปราบปรามทุจริต

รายงานการประเมินผลแผน
รายงานการจัดเก็บรายได้
รายงานงบรายรับ-รายจ่าย
ข้อมูลข่าวสาร
การโอนงบประมาณ
การควบคุมระบบภายใน
การประชุมประชาคมตำบล
การพัฒนาจรรยาบรรณ
      ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

ผลประกาศสอบราคา
ผลการตรวจรับการจ้าง
แผนการจัดหาพัสดุ
แผนออกบริการเคลื่อนที่
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือบริการประชาชน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ/ผู้พิการ
พบเห็นทุจริตโปรดแจ้ง

พรบ/กฏระเบียบกระทรวง
ระเบียบการรับบริการต่างๆ
ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน
ผู้ดูแลระบบ
Visited :
เริ่มนับตั้งแต่
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2550
เช็คอีเมล์
หน้าหลัก ข่าว กิจกรรม สินค้า OTOP กระดานสนทนา ท่องเที่ยว ติดต่อ อบต.
 
 
ประเภทของข่าว
   
 
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในวันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561  
องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ขอเชิญร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยการพัฒนาถนนสายาตรอกปลาไหล - เขากระแต (จุดเริ่มต้นที่บริเวณหน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี) ซึ่งจะมีการดำเนินการเก็บขยะ ตัด


 
   
   
   
 
ประกาศเรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง  
รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก(ทั่วไป) 1 ตำแหน่ง


 
   
   
   
 
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้  
เชิญชวนประชาชนชาวไทยแต่งกายด้วยเสื้อเหลืองตลอดทั้งเดือน ก.ค. เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา วันที่ 28 ก.ค.นี้


 
   
   
   
 
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ. 2561  
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี


 
   
   
   
 
หนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับยื่นภาษี พ.ศ.2561ถึง พ.ศ.2564  
หนังสือขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ออกหน่วยให้บริการรับภาษี61


 
   
   
   
 
จดหมายข่าวออกหน่วยรับยื่นแบบภาษีนอกสถานที่ ประจำปี 2561  
จดหมายข่าวรับยื่นแบบภาษี


 
   
   
   
 
ป้ายประชาสัมพันธ์ภาษี 2561  
ประชาสัมพันธ์ภาษี61


 
   
   
   
 
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปี 2561  
หนังสือแจ้งผู้มีหน้าที่เสียภาษีในเขต อบต.ย่านรี ประจำปีภาษี 2561


 
   
   
   
 
ประชาสัมพันธ์ สัญญาประชาคม  
สัญญาประชาคม สัญญาใจไทยทั้งชาติ


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบและการชำระภาษี 2560  
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษี


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการนอกสถานที่2559-2  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โครงการให้บริการภาษีนอกสถานที่59-1  
ให้บริการนอกสถานที่59


 
   
   
   
 
โบว์ชัวภาษี2559  
โบว์ชัวคำแนะนำการยื่นเสียภาษี2559


 
   
   
   
 
ประกาศการยื่นแบบชำระภาษี 2559  
ประกาศยื่นแบบภาษี 2559


 
   
   
หน้าแรก << ก่อนหน้า ถัดไป >> หน้าสุดท้าย