องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
 

 
  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2566
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567
 
28 พ.ย. 2566 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
22 พ.ย. 2566 เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี
22 พ.ย. 2566 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566
21 พ.ย. 2566 การสับเปลี่ยน Electronic Energy Meter ทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน
6 พ.ย. 2566 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
10 เม.ย. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านนายสมเชื้อสีด้วง(ต่อจากของเดิม)
31 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการลอกวัชพืชคลองวังมน หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง - บ้านโปร่งค่าง หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
17 มี.ค. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนายสัมฤทธิ์ ถึงทางสาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 10 ตำบลย่านรี โดยเฉพาะเจาะจง
3 ก.พ. 2566 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึก) กองช่า โดยเฉพาะเจาะจง
 
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"
สปอตรณรงค์ออกเสียงลงประชามติ ร่าง รธน. 7 สค .2559
วิธีการขอใช้สิทธิออกเสียงประชามตินอกเขตจังหวัด