องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย หน่วยวิษณุ (ใต้ 39-00)
  โครงการจิตอาสาพัฒนา ?ปราจีนบุรีเมืองสะอาด?
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ติดตั้งสายดับระบบประปาบ้านเขาด้วน
 
15 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564
2 พ.ย. 2565 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566
27 ต.ค. 2565 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3
10 ต.ค. 2565 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
5 ต.ค. 2565 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จับสลากได้และจดลำดับเพื่อรับการจัดที่ดินเอกชน พื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่หมู่ที่ 8 9 11 และหมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน อ
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะผู้บริหาร
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"