องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564

 
  "โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง-บ้านโป่งค่าง"
  วันที่ 21-มีค-66 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและ เสียงตามสาย
  วันที่ 15-มีค-66 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9
 
10 มี.ค. 2566 ราคาประเมินทุนทรัพย์แนบท้ายประกาศ ภดส.1 ประจำปี 2566
10 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 6) ประจำปี 2566
10 มี.ค. 2566 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกาศราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูสร้าง ภ.ด.ส.1 (ชุดที่ 7) ประจำปี 2566
9 มี.ค. 2566 ประกาศอบต.ย่านรี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ อบต.ย่านรี
8 มี.ค. 2566 คู่มือการชำระภาษีป้ายผ่านระบบ Application ธนาคาร
20 ก.ย. 2565 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 มิ.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุ ยางรถบรรทุกน้ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8 เม.ย. 2565 ประกาศจำหน่ายพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 19 รายการ
18 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
9 มี.ค. 2565 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้ โต๊ะผู้บริหาร
 
รู้ลึก "โรคพิษสุนัขบ้า" เป็นแล้วตายได้จริงหรือ?
เพลง "พลังคนรุ่นใหม่ ก้าวไปออกเสียงประชามติ"