องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ประกาศสภา อบต.ย่านรี
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2566 [ 21 พ.ค. 2567 ]6
2 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 21 พ.ค. 2567 ]5
3 เรื่อง อนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 18 ม.ค. 2567 ]41
4 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2566 [ 26 ธ.ค. 2566 ]5
5 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]5
6 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2566 [ 26 ก.ย. 2566 ]6
7 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2/2566 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 [ 15 ส.ค. 2566 ]104
8 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]96
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 21 ก.ค. 2566 ]16
10 ประกาศรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 5 ก.ค. 2566 ]109
 
หน้า 1|2