องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 77 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. 2564 [ 15 พ.ย. 2565 ]17
2 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2566 [ 2 พ.ย. 2565 ]28
3 ประกาศรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการพิจารณาเกี่ยวกับโรงงาน จำพวกที่ 3 [ 27 ต.ค. 2565 ]29
4 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 10 ต.ค. 2565 ]43
5 ประชาสัมพันธ์ ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่จับสลากได้และจดลำดับเพื่อรับการจัดที่ดินเอกชน พื้นที่หมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี และพื้นที่หมู่ที่ 8 9 11 และหมู่ที่ 17 ตำบลวังตะเคียน อ [ 5 ต.ค. 2565 ]52
6 ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ประจำเดือนตุลาคม 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]48
7 ประกาศรายชื่อผู้มีมีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]39
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]39
9 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]27
10 ประกาศรับลงทะเบียนรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]22
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8