องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  "โครงการก่อสร้างถนนลูกรังสายบ้านคลองแสง-บ้านโป่งค่าง"[วันที่ 2023-03-30][ผู้อ่าน 4]
 
  วันที่ 21-มีค-66 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะและ เสียงตามสาย[วันที่ 2023-03-21][ผู้อ่าน 10]
 
  วันที่ 15-มีค-66 พิธีเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 23]
 
  วันที่ 15-มีค-66 พิธียกเสาเอก เสาโท โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี[วันที่ 2023-03-15][ผู้อ่าน 30]
 
  วันที่ 14-มีค-66 พิธีสวดถอดสวดถอนและเจริญพระพุทธมนต์ โครงการก่อสร้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี[วันที่ 2023-03-14][ผู้อ่าน 25]
 
  วันที่ 8-มีค-66 ประชุมชี้แจงกรอบงบประมาณ พ.ศ.2566 ร่วมกับคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน[วันที่ 2023-03-08][ผู้อ่าน 26]
 
  วันที่ 7 มีนาคม 2566 ซ่อมเสียงตามสาย หมู่ที่ 2[วันที่ 2023-03-07][ผู้อ่าน 13]
 
  วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง)[วันที่ 2023-02-17][ผู้อ่าน 32]
 
  วันที่ 15-กพ-66 การจัดกิจกรรมทำความสะอาดสถานที่ตั้งของหน่วยงาน[วันที่ 2023-02-15][ผู้อ่าน 36]
 
  วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการแผน จำนวน 3 คณะ[วันที่ 2023-02-14][ผู้อ่าน 40]
 
  วันที่ 13-กพ-66 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566[วันที่ 2023-02-13][ผู้อ่าน 29]
 
  วันที่ 2-กพ-66 มอบบ้านผู้ยากไร้ หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-02-02][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19