องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ITA ระดับดีเยี่ยม ประจำปีงบประมาณ 2566[วันที่ 2023-11-29][ผู้อ่าน 4]
 
  ปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้บริเวณรอบๆ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-14][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-13][ผู้อ่าน 23]
 
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-10][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 5 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-09][ผู้อ่าน 23]
 
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-08][ผู้อ่าน 23]
 
  ตรวจสอบการการปลูกต้นไม้ลุกล้ำทางสาธารณะ หมู่ที่ 8 และหมู่ที่ 11 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-07][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านสกล วันวงษา หมู่ที่ 6 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 17]
 
  โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านโสภา พรมเปลว หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 15]
 
  ครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยบ้านบุญมี จันเกตุ หมู่ที่ 4 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 16]
 
  ครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่างรายทาง หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี[วันที่ 2023-11-06][ผู้อ่าน 21]
 
  สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567[วันที่ 2023-11-03][ผู้อ่าน 43]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26