องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  28 พ.ย.64 ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ได้ออกตรวจความเรียบร้อย ณ สถานที่เลือกตั้ง[วันที่ 2021-11-28][ผู้อ่าน 12]
 
  27 พ.ย.64 กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง รับหีบบัตรเลือกตั้ง[วันที่ 2021-11-27][ผู้อ่าน 7]
 
  อบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน.) ?ประจำหน่วยเลือกตั้ง?ดตำบลย่านรี ระหว่างวันที่ 22 -23 พฤจิกายน 2564[วันที่ 2021-11-24][ผู้อ่าน 11]
 
  ประกาศ การให้ความช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี กรณีอัคคีภัย[วันที่ 2021-11-17][ผู้อ่าน 13]
 
  ประชุมแนวทางการดำเนินกาจัดตั้งศูนย์พักคอย (Community Isolation)[วันที่ 2021-07-30][ผู้อ่าน 41]
 
  ประชุมเจ้าหน้าที่ เรื่อง การเตรียมการและแนวทางการจัดตั้งศูนย์พักคอย ( Community Isolation)[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 36]
 
  กิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันทำความสะอาดเพื่อเตรียมจัดตั้งศูนย์พักคอยตำบลย่านรี[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 30]
 
  การพิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย ณ โรงเรียนวัดย่านรี[วันที่ 2021-07-29][ผู้อ่าน 13]
 
  การประขุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พิจารณาคัดเลือกสถานที่จัดตั้งศูนย์พักคอย[วันที่ 2021-07-24][ผู้อ่าน 14]
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล[วันที่ 2020-08-12][ผู้อ่าน 12]
 
  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563[วันที่ 2020-07-28][ผู้อ่าน 8]