องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
  โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 ร่วมกับสมาคมอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทย หน่วยวิษณุ (ใต้ 39-00)[วันที่ 2022-11-27][ผู้อ่าน 10]
 
  โครงการจิตอาสาพัฒนา ?ปราจีนบุรีเมืองสะอาด? [วันที่ 2022-11-25][ผู้อ่าน 6]
 
  วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ติดตั้งสายดับระบบประปาบ้านเขาด้วน[วันที่ 2022-11-16][ผู้อ่าน 19]
 
  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ (ไฟส่องสว่าง) หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี[วันที่ 2022-11-10][ผู้อ่าน 16]
 
  โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตแบบแอสฟัสติกคอนกรีต สายบ้านไผ่รส หมู่ที่ 3 ตำบลย่านรี[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังริมคลองพระปรง ถนนสายซอยวังสวนแตง หมู่ที่ 2 ตำบลย่านรี[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 25]
 
  โครงการซ่อมแซมตลิ่งพังริมคลองพระปรง ถนนสายบ้านท่าสวนมอญ หมู่ที่ 1 ตำบลย่านรี[วันที่ 2022-10-31][ผู้อ่าน 24]
 
  23 ตุลาคม 2565 ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 24]
 
  โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านเขาดิน หมู่ที่ 12 ตำบลย่านรี[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 19]
 
  โครงการซ่อมแซมฝ้าเพดานและระบบไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโนนหัวบึง[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 28]
 
  โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านเขาด้วน หมู่ที่ 9 ตำบลย่านรี (ส่งงานงวดที่ 1)[วันที่ 2022-10-25][ผู้อ่าน 22]
 
  กิจกรรม น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ13 ตุลาคม 2565[วันที่ 2022-10-13][ผู้อ่าน 29]
 

หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15