องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 6 เดือนแรก) ของกองช่าง [ 11 เม.ย. 2566 ]73
2 E-Service ช่องทางการให้บริการประชาชน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 29 มี.ค. 2566 ]79
3 คู่มือการให้บริการประชาชน การรับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 28 มี.ค. 2566 ]72
4 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการประชาชน กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม [ 28 มี.ค. 2566 ]73
5 สถิติการให้บริการของผู้มารับบริการ อบต.ย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]119
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านจัดเก็บรายได้ [ 3 ต.ค. 2561 ]131