องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ [ 21 เม.ย. 2566 ]58
2 รายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]64
3 รายงานผลความก้าวหน้าตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เดือนตุลาคม 2565 - เดือนมีนาคม 2566) [ 21 เม.ย. 2566 ]64
4 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]62
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]63
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ปี 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]61
7 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]62
8 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 19 เม.ย. 2566 ]60
9 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 12 เม.ย. 2566 ]69
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal data protection policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]63
 
หน้า 1|2