องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 9 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปี 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]42
2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2565 ]236
3 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]233
4 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]293
5 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการของ อบต.ย่านรี มี 10 ประการ [ 5 ม.ค. 2564 ]199
6 กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 1 ม.ค. 2564 ]204
7 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ประจำปี 2 [ 24 ต.ค. 2561 ]196
8 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]210
9 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 ก.ย. 2560 ]204