องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
แผนพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 เม.ย. 2565 ]165
2 รายงานผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 1 ต.ค. 2564 ]169
3 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 [ 1 ต.ค. 2564 ]228
4 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับข้าราชการของ อบต.ย่านรี มี 10 ประการ [ 5 ม.ค. 2564 ]142
5 กำหนดมาตรการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 1 ม.ค. 2564 ]138
6 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561-2563) ประจำปี 2 [ 24 ต.ค. 2561 ]135
7 ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2562 [ 12 ต.ค. 2561 ]145
8 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี ปีงบประมาณ 2561-2563 [ 27 ก.ย. 2560 ]140