องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
 


สำรวจภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2567


วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2566

นายทองหลาง พิลาโท นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี

มอบหมายเจ้าหน้าที่กองคลังลงพื้นที่สำรวยภาษีที่ดิน และสิ่งปลูกสร้าง ป้าย

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบย่านรี หมู่ที่ 7 ตำบลย่านรี

 

2024-05-24
2024-05-15
2024-05-14
2024-05-08
2024-04-30
2024-04-28
2024-04-24
2024-03-28
2024-03-27
2024-03-22