องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
คณะผู้บริหาร

 
นายทองหลาง พิลาโท
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
098-5949795
   
นายอมร สังประพล นายธนกฤต บุญพรมอ่อน
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 061-4103889 096-9395819
 
นายอนุวัฒน์ สิงห์โต
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
 065-9952995