องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564
 
ติดต่อ - สอบถาม

 
  ชื่อ + นายทองหลาง พิลาโท
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ +
  อีเมล์ +
saraban@yanree.go.th

 
  ชื่อ + นายจรูญโรจน์ บุตรตา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี
  โทรศัพท์ + 09-5948-2415
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th
 
  ชื่อ +
นางจิตรา มีชัย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.
  โทรศัพท์ + 09-0875-8799
  อีเมล์ + chitramc0626@gmail.com

 
  ชื่อ +
นางจิตรา มีชัย
  ตำแหน่ง +
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 00-0000-0000
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th

 
  ชื่อ +
นายจรูญโรจน์ บุตรตา
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 09-5948-2415
  อีเมล์ + jaroonrot_b@hotmail.com

 
  ชื่อ +
-ว่าง-
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  โทรศัพท์ + 09-5948-2415
  อีเมล์ + saraban@yanree.go.th