องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
191 คู่มือการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.ย่านรี [ 11 พ.ค. 2565 ]34
192 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดและเอดส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 เม.ย. 2565 ]246
193 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครเด็กเล็กและเด็กปฐมวัยเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ (เพิ่มเติม) [ 20 เม.ย. 2565 ]314
194 การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย (ฉบับที่ ...) พ.ศ.... [ 8 เม.ย. 2565 ]255
195 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การดำเนินการโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุภายในตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 1 เม.ย. 2565 ]279
196 ประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน [ 31 มี.ค. 2565 ]272
197 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการระบาดระลอกเมษายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒๙ [ 29 มี.ค. 2565 ]241
198 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 28 มี.ค. 2565 ]256
199 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 23 มี.ค. 2565 ]264
200 ประกาศ อบต.ย่านรี เรื่อง ปรับปรุงแก้ไขประกาศการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและคัดเลือก เพื่อเข้ารับการแต่งตั้งเป็น "อาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง" [ 23 มี.ค. 2565 ]253
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19หน้า 20|21|22|23|24|25