องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 แนวทางปฎิบัติ DOs & Don,ts [ 12 ก.พ. 2567 ]51
22 ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 9 ก.พ. 2567 ]13
23 สำรวจข้อมูลความเดือดร้อนของประชาชนที่จะต้องช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน [ 8 ก.พ. 2567 ]36
24 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิ ประจำเดือน มกราคม 2567 [ 2 ก.พ. 2567 ]33
25 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง ขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 1 ก.พ. 2567 ]48
26 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน [ 31 ม.ค. 2567 ]38
27 แบบสรุปรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 31 ม.ค. 2567 ]42
28 การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]50
29 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมคัดเลือกบุคคล และเครือข่ายแรงงานนอกระบบดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2567 [ 30 ม.ค. 2567 ]43
30 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 26 ม.ค. 2567 ]49
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25