องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อครอบครัวร่มเย็นระดับจังหวัด และบุคคลดีเด่น ด้านการพัฒนาครอบครัวระดับจังหวัด ประจำปี 2567 [ 21 ธ.ค. 2566 ]55
42 ขอความร่วมมือสำรวจผู้ประสบปัญหาทางสังคมกลุ่มเป้าหมายเด็ก ผู้สูงอายุ และผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน [ 18 ธ.ค. 2566 ]52
43 ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก [ 14 ธ.ค. 2566 ]56
44 ประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้แทนเกษตรกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี (คปจ.ปราจีนบุรี) [ 8 ธ.ค. 2566 ]50
45 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มาลงทะเบียนประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 [ 1 ธ.ค. 2566 ]59
46 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567 [ 28 พ.ย. 2566 ]63
47 เงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี [ 22 พ.ย. 2566 ]73
48 ประชาสัมพันธ์การป้องกันอุบัติภัยและลดอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566 [ 22 พ.ย. 2566 ]70
49 การสับเปลี่ยน Electronic Energy Meter ทดแทนมิเตอร์แบบจานหมุน [ 21 พ.ย. 2566 ]74
50 เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 [ 6 พ.ย. 2566 ]114
 
|1|2|3|4หน้า 5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25