องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 246 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลเพื่อคนพิการ [ 11 ต.ค. 2566 ]88
62 ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ลงทะเบียนรอบ 16 - 30 กันยายน 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]93
63 ประชาสัมพันธ์และรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท ถวายเป็นพุทธบูชา และถวายพระราชกุศล [ 6 ต.ค. 2566 ]77
64 รายงานผลการเร่งรัดและติดตามลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 6 ต.ค. 2566 ]77
65 รายงานสถิติการให้บริการประชาชน งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ไตรมาสที่ 4/2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]78
66 ประชาสัมพันธ์จำหน่ายที่ดินจัดหาประโยชน์ในโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่ [ 5 ต.ค. 2566 ]79
67 ประกาศผลการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 5 ต.ค. 2566 ]75
68 แบบสรุปรายงานตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 2 ต.ค. 2566 ]33
69 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]88
70 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 29 ก.ย. 2566 ]70
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25