องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฎิบัติงานการยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ,ยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ,ยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 18 เม.ย. 2566 ]58
2 คู่มือสำหรับประชาชนในการขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ต.ค. 2564 ]151
3 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ต.ค. 2564 ]214
4 คู่มือสำหรับประชาชน การจดทะเบียนพานิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]145
5 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียน พาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]143
6 คู่มือสำหรับประชาชน: การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 1 ต.ค. 2564 ]144