องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.ย่านรี
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการองค์การบริิหารส่วนตำบลย่านรี [ 21 เม.ย. 2566 ]61
2 แผนการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น 2566 [ 7 เม.ย. 2566 ]66
3 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]59
4 ข้อมูลสถิติการให้บริการด้านขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 มีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]65
5 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 1/2566 [ 12 ม.ค. 2566 ]60
6 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (รอบ 12 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2564 - 30 กันยายน 2565) งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 20 ต.ค. 2565 ]70
7 ข้อมูลสถิติการให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]80
8 ข้อมูลเชิงสถิติด้านการให้บริการข้อมูลข่าวสารของราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]69
9 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการจดทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รอบ 12 เดือน ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 - วันที่ 30 กันยายน 2565 [ 12 ต.ค. 2565 ]68
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนด้านการจดทะเบียนพาณิชย์และการขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 - วันที่ 31 ธันวาาคม 2565 ไตรมาส 1 [ 12 ต.ค. 2565 ]59
 
หน้า 1|2