องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
งานสาธารณสุข
ข้อมูลทั้งหมด 17 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมการเสริมสร้างสุขภาพฟันในเด็กวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]14
2 รายงานผลการดำเนินการ"โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านหนองปรือ" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]16
3 รายงานผลการดำเนินงาน"โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายในโรงเรียนบ้าน เขาด้วน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]13
4 รายงานผลการดำเนินโครงการแอโรบิคเพื่อสุขภาพและนันทนาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 มี.ค. 2567 ]13
5 รายงานผลการดำเนินโครงการนักเรียนบ้านหนองปรือพิชิตพุง พิชิตอ้วน โรงเรียนบ้านหนองปรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 22 ก.พ. 2567 ]13
6 สรุปผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]15
7 สรุปผลการดำเนินงานโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก หมู่ที่ 1,2,3,4,5,6,12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]17
8 สรุปรายงานผลโครงการโครงการรณรงค์ส่งเสริมความปลอดภัยการสวมหมวกนิรภัยของเด็กเล็กและผู้ปกครองในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านหนองปรือ ปีงบประมาณ พ.ศ 2566 [ 14 ก.พ. 2567 ]12
9 สรุปรายงานผลโครงการสูงวัย สุขภาพดี ไม่ล้ม ไม่ลืม ไม่ซึมเศร้า กินข้าวอร่อย ปีงบประมาณ 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]12
10 สรุปรายงานผลโครงการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยนักเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 15 พ.ย. 2566 ]13
 
หน้า 1|2