องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 
หนังสือราชการ/คำสั่งประกาศ อบต.
ข้อมูลทั้งหมด 48 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 16 ม.ค. 2567 ]59
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ฉบับภาษาอังกฤษ [ 16 ม.ค. 2567 ]55
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 9 พ.ค. 2566 ]129
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]127
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง การแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 1 มี.ค. 2566 ]126
6 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 17 ก.พ. 2566 ]144
7 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]143
8 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]148
9 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี [ 6 ก.พ. 2566 ]139
10 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี เรื่อง เจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ใสสะอาด และ งดรับ งดให้ ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี [ 23 ม.ค. 2566 ]139
 
หน้า 1|2|3|4|5