องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี : www.yanree.go.th
 
 


เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ : เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่มายื่นยืนยันสิทธิประจำเดือน เมษายน 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว :